ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH - PODMÍNKY

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ZKOUŠEK   

UPOZORNĚNÍ !!!

ROZHODČÍ JE VYBAVEN ČTEČKOU !!!

PSOVODI ČIPOVANÝCH  PSŮ JIŽ NEMAJÍ POVINNOST ZAJISTIT SI ČTEČKU! 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE 

STARTOVNÉ NA ZKOUŠKY MUSÍ BÝT UHRAZENO NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED TERMÍNEM ZKOUŠEK

( SPOLEČNĚ S PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU) !!!

PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ VYPLNĚNA

ÚDAJE NA PŘIHLÁŠCE

DRUH A STUPEŇ ZKOUŠKY

PSOVOD- JMÉNO, ADRESA, DATUM NAROZENÍ

                   ČÍSLO ČLENSKÉHO PRŮKAZU, NÁZEV ZKO,

                   KDE JE ČLENEM (NENÍ-LI ČLENEM ZKO, NÁZEV CHOV. KLUBU A

                                                      ČÍSLO PRŮKAZU, JE-LI PRŮKAZ VYSTAVEN)

PES –  PLATÍ PRO VŠECHNY PSY - PLEMENO, POHLAVÍ, JMÉNO,

                                                                   DATUM NAROZENÍ

-         PSI BEZ PP – ČÍSLO ČIPU A ČÍSLO REGISTRACE

-         PSI S PP- ČÍSLO ČIPU, U TETOVANÝCH ČÍSLO TETOVÁNÍ,

                               ČÍSLO ZÁPISU

DATUM A PODPIS ÚČASTNÍKA ZKOUŠEK                   

INFORMACE, PŘIHLÁŠKY  LENKA LYSÁ  T:737 907 562  lysalenka@centrum.cz

                                                                                  NEBO PŘÍMO NA CVIČIČTI

 

ODEVZDÁNÍ PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉHO JE POVINNÉ PRO VŠECHNY ČLENY ZKO PŘELOUČ VŽDY A NA KAŽDOU ZKOUŠKU . 

 

STARTOVNÉ 

ČLEN ZKO PŘELOUČ, KTERÝ NASTOUPÍ NA ZKOUŠKY NA PRŮKAZ CHOVATELSKÉHO KLUBU Z DŮVODU ZTRÁTY ČLENSKÉHO PRŮKAZU NEBO ČLENSKÉ  ZNÁMKY  ČKS NA  DANÝ ROK , PLATÍ JAKO NEČLEN!!!!!

PSOVODI, KTEŘÍ NEJSOU ČLENY ZKO PŘELOUČ -

ČLENOVÉ JINÝCH ORGANIZACÍ A CHOVATELSKÝCH KLUBŮ                                      600,-

UPOZORŇUJEME ZÁJEMCE O ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH NA JEJICH POVINNOST

           ODEVZDAT KOMPLETNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU NEJPOZDĚJI

           TÝDEN PŘED TERMÍNEM ZKOUŠEK           

           ZAPLATIT STARTOVNÉ V PLNÉ VÝŠI NEJPOZDĚJI TÝDEN

           PŘED  TERMÍNEM  ZKOUŠEK

Účastník zkoušek uhradí  vždy PŘESNOU částku danou „ceníkem“.

VEDOUCÍ ZKOUŠEK NEMÁ MOŽNOST ROZMĚŇOVAT VELKÉ BANKOVKY!!!

V případě, že se zájemce o zkoušky nestihne přihlásit v daném termínu a dohlásí se těsně před zkouškami, musí  zaplatit danou částku PŘED zahájením zkoušek.

Pokud tak neučiní, nebude ke zkouškám připuštěn.

STARTOVNÉ JE PEVNĚ DANÉ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEROZPOČÍTÁVÁ DLE POČTU ÚČASTNÍKŮ NEBO DRUHU ZKOUŠEK!

V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁJEM O ZKOUŠKY PŘESÁHNE MOŽNOU KAPACITU, DÁ POŘADATEL PŘEDNOST PSOVODOVI, KTERÝ DŘÍVE ODEVZDÁ PŘIHLÁŠKU A STARTOVNÉ. PROTO NENECHÁVEJTE PŘIHLÁŠKU NA POSLEDNÍ CHVÍLI

V PŘÍPADĚ NEÚČASTI SE STARTOVNÉ NEVRACÍ

TYTO POŽADAVKY JSOU V SOULADU SE ZKUŠEBNÍMI ŘÁDY!!!!!!!

NEBUDE-LI TÝDEN PŘED ZKOUŠKAMI PŘIHLÁŠEN DOSTATEČNÝ POČET STARTUJÍCÍCH (MÍNĚNO PŘIHLÁŠKA A STARTOVNÉ), BUDOU ZKOUŠKY ZRUŠENY.

ÚČASTNÍK ZKOUŠEK SE ŘÍDÍ POKYNY VEDOUCÍHO ZKOUŠEK.

ÚČASTNÍK ZKOUŠEK NEMÁ PRÁVO ROZHODOVAT O TERÉNU PRO PACHOVÉ PRÁCE

                                                                                                      O OSOBĚ FIGURANTA, KLADEČE

                                                                                                       O DALŠÍCH POMOCNÍCÍCH

                                                                                           POTŘEBNÝCH K ZAJIŠTĚNÍ ZKOUŠEK

                                                                                                      O POUŽÍVANÝCH PŘEKÁŽKÁCH

                                                                                                      O APORTECH POŘADATELE

DOKLADY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH

ČLENSKÝ PRŮKAZ ČKS SE ZNÁMKOU NA DANÝ ROK

NEBO ČLENSKÝ PRŮKAZ CHOVATELSKÉHO KLUBU S DOKLADEM O ZAPLACENÍ ČLENSTVÍ NA DANÝ ROK. Rozhodující na dokladu o zaplacení členství v chov. klubu je, aby bylo uvedeno JMÉNO PSOVODA A PŘESNÝ NÁZEV KLUBU. NESTAČÍ JEN VÝPIS Z ÚČTU "KOHOSI" S ČÍSLEM JAKÉHOSI ÚČTU!!! Rozhodčí ani pořadatel nemohou znát čísla účtů a členy všech chovatelských klubů v ČR. Pro účast na zkouškách NENÍ DŮLEŽITÁ OSOBA MAJITELE PSA NEBO MAJITELE ÚČTU!!! Členem klubu MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ PSOVOD!!!

OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA

PRŮKAZ PŮVODU PSA

VÝKONNOSTNÍ PRŮKAZ PSA, JE-LI VYSTAVENA

     PSI BEZ PP MUSÍ MÍT VYSTAVEN VÝKONNOSTNÍ PRŮKAZ ČKS (MODRÁ BARVA)                     

     PSI S PP – U NĚKTERÝCH PLEMEN SE ZKOUŠKY (NZŘ, ZŘ KJ ČR) ZAPISUJÍ DO PP

                        ZKOUŠKY MZŘ IGP SE VŽDY ZAPISUJÍ DO VÝK. PRŮKAZU VŠEM PLEMENŮM,   

                        VÝK. PRŮKAZ, NENÍ-LI SOUČÁSTÍ PP, PAK VYSTAVUJE ROZHODČÍ                

                        U PLEMEN VEDENÝCH V PK ČKS JE VÝK. PRŮKAZ SOUČÁSTÍ PP, ZAPISUJÍ

                        SE DO NĚJ ZKOUŠKY VŠECH ŘÁDŮ                                                                      

 

MZŘ IGP–PŘI NÁSTUPU NA JAKÉKOLIV ZKOUŠKY MUSÍ MÍT PES SLOŽENU ZKOUŠKU BH NEBO BH-VT

  

 KONTAKT

ZKO 306  PŘELOUČ 

LENKA LYSÁ        NERUDOVA 235

                               BŘEHY

        535 01           PŘELOUČ

TEL. 737 907 562           lysalenka@centrum.cz