ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH - PODMÍNKY

 

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ZKOUŠEK   

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE 

STARTOVNÉ NA ZKOUŠKY MUSÍ BÝT UHRAZENO NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED TERMÍNEM ZKOUŠEK

( SPOLEČNĚ S PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU) !!!

PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ VYPLNĚNA

POKUD PSOVOD JEŠTĚ NEMÁ PRO SVÉHO PSA S PP VYSTAVENÝ VÝKONNOSTNÍ A VÝSTAVNÍ PRŮKAZ PSA, JE POVINEN TOTO OZNÁMIT POŘADATELI V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED ZKOUŠKAMI (UVÁDĚJTE NA PŘIHLÁŠCE) !!! Pořadatel musí tuto věc oznámit rozhodčímu ještěpřed zkouškami. Rozhodčí výkonnostní průkazy pro tyto psovody zajistí a vystaví v den zkoušek (VYSTAVENÍ PRŮKAZU JE ZPOPLATNĚNO!).

ÚČAST HÁRAVÝCH FEN - HÁRAVÉ FENA MUSÍ BÝT PSOVODEM NAHLÁŠENA MIN. 1 TÝDEN PŘED ZKOUŠKAMI. V PŘÍPADĚ, ŽE SE ZAČNE HÁRAT TĚSNĚ PŘED AKCÍ, JE TŘEBA TO TÉŽ NAHLÁSIT. HÁRAVÁ FENA NEMÁ V POSLEDNÍM TÝDNU PŘED ZKOUŠKAMI PŘÍSTUP NA CVIČÁK.

V DEN KONÁNÍ ZKOUŠEK NASTUPUJE PSOVOD NA ZAHÁJENÍ BEZ HÁRAVÉ FENY. PSOVODOVI S HÁRAVOU FENOU BUDE UMOŽNĚN VSTUP NA CVIČEBNÍ PLOCHU PO ODCVIČENÍ VŠECH DISCIPLÍN NA PLOŠE JEŠTĚ PŘED JEHO VLASTNÍM PROVEDENÍM CVIČENÍ. VŠE PO DOHODĚ S ROZHODČÍM A VEDOUCÍM ZKOUŠEK.

ÚDAJE NA PŘIHLÁŠCE

DRUH A STUPEŇ ZKOUŠKY

PSOVOD- JMÉNO, ADRESA, DATUM NAROZENÍ

                   ČÍSLO ČLENSKÉHO PRŮKAZU, NÁZEV ZKO,

                   KDE JE ČLENEM (NENÍ-LI ČLENEM ZKO, NÁZEV CHOV. KLUBU A

                                                      ČÍSLO PRŮKAZU, JE-LI PRŮKAZ VYSTAVEN)

PES –  PLATÍ PRO VŠECHNY PSY - PLEMENO, POHLAVÍ, JMÉNO,

                                                                   DATUM NAROZENÍ

-         PSI BEZ PP – ČÍSLO ČIPU A ČÍSLO REGISTRACE

-         PSI S PP- ČÍSLO ČIPU, U TETOVANÝCH ČÍSLO TETOVÁNÍ,

                               ČÍSLO ZÁPISU

DATUM A PODPIS ÚČASTNÍKA ZKOUŠEK                   

INFORMACE, PŘIHLÁŠKY  LENKA LYSÁ  T:737 907 562  lysalenka@centrum.cz

                                                                                  NEBO PŘÍMO NA CVIČIČTI

 

ODEVZDÁNÍ PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉHO JE POVINNÉ PRO VŠECHNY ČLENY ZKO PŘELOUČ VŽDY A NA KAŽDOU ZKOUŠKU . 

 

STARTOVNÉ 

ČLEN ZKO PŘELOUČ, KTERÝ NASTOUPÍ NA ZKOUŠKY NA PRŮKAZ CHOVATELSKÉHO KLUBU Z DŮVODU ZTRÁTY ČLENSKÉHO PRŮKAZU NEBO ČLENSKÉ  ZNÁMKY  ČKS NA  DANÝ ROK , PLATÍ JAKO NEČLEN!!!!!

ČLENOVÉ ZKO PŘELOUČ    500,-

PSOVODI, KTEŘÍ NEJSOU ČLENY ZKO PŘELOUČ - ČLENOVÉ JINÝCH ORGANIZACÍ A CHOVATELSKÝCH KLUBŮ    700,-   

PSOVODI, KTEŘÍ NEJSOU ČLENY ZKO PŘELOUČ NEBO NEMAJÍ V ZKO PŘELOUČ DLOUHODOBÉ HOSTOVÁNÍ, SE CHOVAJÍ TAK, ABY NESPORTOVNÍM CHOVÁNÍM  NEKOMPLIKOVALI PŘÍPRAVU A ZKOUŠKY OSTATNÍCH, RESPEKTUJÍ PODMÍNKY ÚČASTI. RESPEKTUJÍ TERMÍNY, KDY JIM BUDE UMOŽNĚNO - V PŘÍPADĚ ZÁJMU - ZACVIČIT SI NA CVIČIŠTI ZKO PŘELOUČ.  V TOM PŘÍPADĚ SI ZA PŘEDZKOUŠKOVÝ TRÉNINK ZAPLATÍ VŽDY JAKO ZA JEDNORÁZOVÉ HOSTOVÁNÍ

                                                   - POSLUŠNOST - 100,- Kč

                                                   - OBRANA - 100,- Kč + TAXA POŽADOVANÁ FIGURANTEM

V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ NA ZKOUŠKY - VYŠŠÍ CESTOVNÉ, POSUZOVNÉ,... DOJDE KE ZVÝŠENÍ STARTOVNÉHO. BUDETE VČAS INFORMOVÁNI.

UPOZORŇUJEME ZÁJEMCE O ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH NA JEJICH POVINNOST

           ODEVZDAT KOMPLETNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU NEJPOZDĚJI

           TÝDEN PŘED TERMÍNEM ZKOUŠEK           

           ZAPLATIT STARTOVNÉ V PLNÉ VÝŠI NEJPOZDĚJI TÝDEN

           PŘED  TERMÍNEM  ZKOUŠEK

Účastník zkoušek uhradí  vždy PŘESNOU částku danou „ceníkem“.

VEDOUCÍ ZKOUŠEK NEMÁ MOŽNOST ROZMĚŇOVAT VELKÉ BANKOVKY!!!

V případě, že se zájemce o zkoušky nestihne přihlásit v daném termínu a dohlásí se těsně před zkouškami, musí  zaplatit danou částku PŘED zahájením zkoušek.

Pokud tak neučiní, nebude ke zkouškám připuštěn.

STARTOVNÉ JE PEVNĚ DANÉ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEROZPOČÍTÁVÁ DLE POČTU ÚČASTNÍKŮ NEBO DRUHU ZKOUŠEK!

V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁJEM O ZKOUŠKY PŘESÁHNE MOŽNOU KAPACITU, DÁ POŘADATEL PŘEDNOST PSOVODOVI, KTERÝ DŘÍVE ODEVZDÁ PŘIHLÁŠKU A STARTOVNÉ. PROTO NENECHÁVEJTE PŘIHLÁŠKU NA POSLEDNÍ CHVÍLI

V PŘÍPADĚ NEÚČASTI SE STARTOVNÉ NEVRACÍ

TYTO POŽADAVKY JSOU V SOULADU SE ZKUŠEBNÍMI ŘÁDY!!!!!!!

NEBUDE-LI TÝDEN PŘED ZKOUŠKAMI PŘIHLÁŠEN DOSTATEČNÝ POČET STARTUJÍCÍCH (MÍNĚNO PŘIHLÁŠKA A STARTOVNÉ), BUDOU ZKOUŠKY ZRUŠENY.

ÚČASTNÍK ZKOUŠEK SE ŘÍDÍ POKYNY VEDOUCÍHO ZKOUŠEK.

ÚČASTNÍK ZKOUŠEK NEMÁ PRÁVO ROZHODOVAT O TERÉNU PRO PACHOVÉ PRÁCE

                                                                                                      O OSOBĚ FIGURANTA, KLADEČE

                                                                                                       O DALŠÍCH POMOCNÍCÍCH

                                                                                           POTŘEBNÝCH K ZAJIŠTĚNÍ ZKOUŠEK

                                                                                                      O POUŽÍVANÝCH PŘEKÁŽKÁCH

                                                                                                      O APORTECH POŘADATELE

DOKLADY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH

ČLENSKÝ PRŮKAZ ČKS SE ZNÁMKOU NA DANÝ ROK

NEBO ČLENSKÝ PRŮKAZ CHOVATELSKÉHO KLUBU S DOKLADEM O ZAPLACENÍ ČLENSTVÍ NA DANÝ ROK. Rozhodující na dokladu o zaplacení členství v chov. klubu je, aby bylo uvedeno JMÉNO PSOVODA A PŘESNÝ NÁZEV KLUBU. NESTAČÍ JEN VÝPIS Z ÚČTU "KOHOSI" S ČÍSLEM JAKÉHOSI ÚČTU!!! Rozhodčí ani pořadatel nemohou znát čísla účtů a členy všech chovatelských klubů v ČR. Pro účast na zkouškách NENÍ DŮLEŽITÁ OSOBA MAJITELE PSA NEBO MAJITELE ÚČTU!!! Členem klubu MUSÍ BÝT PROKAZATELNĚ PSOVOD!!!

OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA

PRŮKAZ PŮVODU PSA

VÝKONNOSTNÍ PRŮKAZ PSA, JE-LI VYSTAVENA

     PSI BEZ PP MUSÍ MÍT VYSTAVEN VÝKONNOSTNÍ PRŮKAZ ČKS (MODRÁ BARVA)                     

     PSI S PP – U NĚKTERÝCH PLEMEN SE ZKOUŠKY (NZŘ, ZŘ KJ ČR) ZAPISUJÍ DO PP

                        ZKOUŠKY MZŘ IGP SE VŽDY ZAPISUJÍ DO VÝK. PRŮKAZU VŠEM PLEMENŮM,   

                        VÝK. PRŮKAZ, NENÍ-LI SOUČÁSTÍ PP, PAK VYSTAVUJE ROZHODČÍ                

                        U PLEMEN VEDENÝCH V PK ČKS JE VÝK. PRŮKAZ SOUČÁSTÍ PP, ZAPISUJÍ

                        SE DO NĚJ ZKOUŠKY VŠECH ŘÁDŮ                                                                      

 

MZŘ IGP–PŘI NÁSTUPU NA JAKÉKOLIV ZKOUŠKY MUSÍ MÍT PES SLOŽENU ZKOUŠKU BH NEBO BH-VT

  

 KONTAKT

ZKO 306  PŘELOUČ 

LENKA LYSÁ        NERUDOVA 235

                               BŘEHY

        535 01           PŘELOUČ

TEL. 737 907 562           lysalenka@centrum.cz