Mezinárodní zkušební řád

MEZINÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ

http://www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm     -     zde ke ztažení

OBSAHEM TOHOTO ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU JSOU ZKOUŠKY:

 • ZKOUŠKA DOPROVODNÉHO PSA - BH-VT   (P + CHOVÁNÍ PSA V DOPRANÍM RUCHU)
 • TATO  ZKOUŠKA JE POVINNÁ PRO ÚČAST NA NÁSLEDUJÍCÍCH ZKOUŠKÁCH

 • IGP1 - 3       (S-P-O)
 • IGP-V          (S-P-O)
 • IGP ZTP      (S-P-O)
 • IBGH1 - 3    (P)
 • GPR1 - 3     (P-O)
 • FPR1 - 3     (S)
 • UPR1 - 3     (P)
 • SPR1 - 3     (O)
 • IFH-V          (S)
 • IFH1 - 2      (S)
 • IGP-FH       (2 x S)
 • STPR1 - 3  (VYHLEDÁVÁNÍ PŘEDMĚTŮ)
 • AD              (VYTRVALOSTNÍ ZKOUŠKA)

VYSVĚTLIVKY    S - STOPA           P - POSLUŠNOST           O - OBRANA