DĚKUJEME ZA PODPORU

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

ALLEGRIA SERVICE s. r. o. Řečany nad Labem a paní Pavlína Pecková

EVŽEN GÖRCSÖS

Děkujeme za významnou finanční i materiální podporu naší ZKO.