DĚKUJEME ZA PODPORU

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

ALLEGRIA SERVICE s. r. o. Řečany nad Labem https://allegria-service.cz/ a paní Pavlína Pecková 

EVŽEN GÖRCSÖS

Děkujeme za významnou finanční i materiální podporu naší ZKO.