PRO NOVÉ ZÁJEMCE

 

UPOZORNĚNÍ PRO NOVÉ ZÁJEMCE O VÝCVIK

NOVÝ ZÁJEMCE O VÝCVIK JE POVINEN:

  1. zaplatit vstupní poplatek 1 500,-Kč (v případě, že zájemce o členství byl již dříve organizován v ZKO, ztratil členský průkaz a je třeba mu zažádat o duplikát, musí zaplatit vstupní poplatek                             1 600,- Kč, v případě, že tuto zkutečnost zamlčí, bude muset vystavení duplikátu doplatit dodatečně)
  2. vyplnit  Přihláška
  3. předložit očkovací průkaz psa se záznamy o očkování a odčervení
  4. pravidelně se účastnit po dobu 3 měsíců výcviku pro začátečníky
  5. řídit se pokyny instruktura

VÝCVIKU SE S 1 PSEM MŮŽE ÚČASTNIT POUZE 1 ČLOVĚK. STŘÍDÁNÍ PSOVODŮ NENÍ MOŽNÉ A NENÍ ANI PRO PSA VHODNÉ.

DO 3 MĚSÍČNÍ LHŮTY SE NEZAPOČÍTÁVÁ „VÁNOČNÍ PAUZA" O JEJÍŽ DÉLCE BUDOU PSOVODI VČAS INFORMOVÁNI, DÁLE PAUZY ZAVINĚNÉ UZAVŘENÍM CVIČIŠTĚ A PŘERUŠENÍM ČINNOSTI V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ (NAPŘ. VLÁDNÍ OPATŘENÍ PROTI COVIDU)

POKUD SE ROZHODNE V PRŮBĚHU TĚCHTO 3 MĚSÍCŮ NEBO PO 3 MĚSÍCÍCH VÝCVIK UKONČIT A NESTANE SE ČLENEM ZKO, ZŮSTÁVÁ VSTUPNÍ POPLATEK ORGANIZACI.

POKUD SE BĚHEM TŘÍMĚSÍČNÍ LHŮTY NEBUDE ZÚČASTŇOVAT VÝCVIKU A AKCÍ POŘÁDANÝCH ZKO, BUDE NA TOTO NAHLÍŽENO JAKO NA NEZÁJEM O ČLENSTVÍ A CELÝ POPLATEK PROPADNE VE PROSPĚCH ZKO.

POKUD SE ROZHODNE VE VÝCVIKU POKRAČOVAT, POTVRDÍ SVÉ ROZHODNUTÍ O ČLENSTVÍ  A JEHO ÚDAJE BUDOU ZASLÁNY NA ČKS A BUDE MU VYSTAVEN ČLENSKÝ PRŮKAZ SE ZNÁMKOU NA DANÝ ROK.

ČLENSTVÍ JE NEPŘENOSNÉ, NENÍ ROZHODUJÍCÍ, KDO JE MAJITELEM PSA, ALE KDO SE SE PSEM ÚČASTNÍ VÝCVIKU.

V OBDOBÍ ZÁŘÍ – PROSINEC, SE STANOU PSOVODI ČLENY ZKO OD 1.1. NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU

UPOZORŇUJEME, ŽE ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK SE PLATÍ VŽDY NA KALENDÁŘNÍ ROK, ZNÁMKA JE PLATNÁ VŽDY DO PROSINCE DANÉHO ROKU BEZ OHLEDU NA TO, STANETE-LI SE ČLENY V LEDNU NEBO V ČERVENCI.    

ČLENSTVÍ - POPLATKY

VSTUPNÍ POPLATEK

- 1500,- Kč jde-li o nového, dosud nikde neregistrovaného zájemce o členství nebo o přestup z jiné ZKO a přestupující vlastní členský průkaz

- 1600,- Kč jde-li o přestup nebo opětovné členství dříve registrovaného, který ztratil průkaz a je nutno zažádat o duplikát

ČLENSTVÍ PRO STÁVAJÍCÍ ČLENY 

 členství do 5 let              700,- Kč

členství 6 a více let          600,- Kč

mládež do 18 let, rodičovská dovolená, starobní důchodce       500,- Kč

NEODPRACOVANÉ BRIGÁDY (5 HODIN)       300,- Kč

ZTRÁTA ČLENSKÉHO PRŮKAZU A VYSTAVENÍ NOVÉHO - 100,- Kč                                                                                                   


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CVIČIŠTĚ NENÍ VENČIŠTĚ!!! NÁPLNÍ NAŠÍ ČINNOSTI JE VÝCVIK PSŮ, NIKOLIV JEJICH VENČENÍ V OPLOCENÉM PROSTORU.

JSME SPORTOVNÍ ORGANIZACE, VZTAH „INSTRUKTOR x ČLEN NEBO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ“ JE „TRENÉR x SPORTOVEC“, TEDY NIKOLIV „ZÁKAZNÍK x POSKYTOVATEL SLUŽEB“. PŘI VÝCVIKU SE ŘÍDÍME PRAVIDLY, JAKO PŘI KAŽDÉM JINÉM SPORTU, ČLENOVÉ A ZÁJEMCI O ČLENSTVÍ MAJÍ TAKÉ URČITÉ POVINNOSTI. PŘI VÝCVIKU SE ŘÍDÍ POKYNY INSTRUKTORA. POKUD SE ZÁJEMCE O VÝCVIK NEHODLÁ ŘÍDIT DANÝMI PRAVIDLY, NECHŤ SI NAJDE SOUKROMÉ CVIČIŠTĚ NEBO ORGANIZACI, KDE TOTO PO NĚM NEBUDOU POŽADOVAT.

ZKO NENÍ POVINNA PŘIJMOUT ZA ČLENA ČLOVĚKA, KTERÝ SE NEHODLÁ ŘÍDIT PRAVIDLY ČLENSTVÍ NEBO SE CHOVÁ V ROZPORU S DOBRÝMI MRAVY.  ZA PSA VŽDY ZODPOVÍDÁ PSOVOD


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O VÝCVIK - MAJITELE PSA BEZ PRŮKAZU PŮVODU

Budou – li mít účastníci výcviku začátečníků – majitelé kříženců a psů bez průkazu původu -  zájem o členství v ZKO Přelouč, budou povinni během 3měsíčního začátečnického výcviku nechat svého psa zaregistrovat u Českého kynologického svazu. Pokyny a formulář k registraci zašlu mailem. Kontrola registrace může být provedena kdykoliv (zájemce předloží ke kontrole doklad o zaplacení registrace nebo výkonnostní knížku, bude-li tato již zaslána z ČKS). Bez této registrace a bez výkonnostní knížky se nelze účastnit zkoušek!!!

INFORMACE O REGIDSTRACI PSŮ BEZ PP, FORMULÁŘ - ŽÁDOST O REGISTRACI ZDEhttp://www.kynologie.cz/plemenna-kniha/evidence-psu-bez-pp.htm

VÝCVIK    LETNÍ ČAS – STŘEDA OD 17 HODIN 

                                         SOBOTA OD 14 HODIN

                                         NEDĚLE OD 9 HODIN

                  ZIMNÍ ČAS – SOBOTA OD 14 HODIN

                                         NEDĚLE OD 9 HODIN

V případě zásahu "vyšší moci" budou výcvikové hodiny upravovány.

CVIČÍME PO CELÝ ROK VČETNĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

(POCHOPITELNĚ S OHLEDEM NA POČASÍ)

JEDINOU PRAVIDELNOU PAUZOU VE VÝCVIKU JE OBDOBÍ ZHRUBA OD POLOVINY PROSINCE DO ZAČÁTKU LEDNA.

O PŘESNÝCH TERMÍNECH ZMĚN ČASU VÝCVIKU A PŘÍPADNÝCH PŘESTÁVEK VE VÝCVIKU  BUDETE S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM  INFORMOVÁNI

S PODROBNOSTMI VÁS SEZNÁMÍME PŘI VAŠÍ 1. NÁVŠTĚVĚ CVIČIŠTĚ


ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

VODÍTKO JEDNODUCHÉ ASI 120 CM DLOUHÉ  S 1 KARABINOU, KOVOVÝ  KROUŽEK NA KONCOVÉM OKU

  NEVHODNÉ JE VODÍTKO ŘETÍZKOVÉ NEBO NAVÍJECÍ (TZV. FLEXA),

-  NAVÍJECÍ VODÍTKO SE POUŽÍVÁ JEN V URČITÝCH SITUACÍCH

OBOJEK JEDNOŘADÝ ŘETÍZKOVÝ Z DLOUHÝCH OK

PRO ŠTĚŇATA PRO ZAČÁTEK STAČÍ KOŽENÝ NEBO TKALOUNOVÝ                 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE CVIČIT SE PSEM NA POSTROJI (NA „KŠANDÁCH“, POSTROJE SE POUŽÍVAJÍ PŘI NÁCVIKU OBRANY, POPŘ. PŘI STOPOVÁNÍ)!!!                    

PŘEDMĚT NA APORT – BALONEK, MALÝ PEŠEK, UZEL, APORT. KOLÍK,…

-          POZDĚJI CELODŘEVĚNÁ ČINKA 650 G RESP. 1000 G PRO VELKÁ PLEMENA

-          PRO MALÁ PLEMENA ÚMĚRNÁ VELIKOSTI PSA

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NE PÍSKACÍ HRAČKY Z MĚKÉHO MATERIÁLU!!!!!!!!!!

PAMLSKY (DOPORUČUJEME MALÉ KOUSÍČKY ODMĚN, KTERÉ PES MŮŽE

                       BEZ DLOUHÉHO KOUSÁNÍ RYCHLE SPOLKNOUT.)

ODMĚŇOVACÍ A MOTIVAČNÍ POMŮCKY- BALONKY MĚKKÉ KOŽENÉ NA ŠŇŮRCE (MALÉ PEŠÍKY,BALONKY Z TVRDÉ GUMY NA ŠŇŮRCE,...)

NÁHRADNÍ OBOJEK A VODÍTKO

ÚVAZNÝ ŘETÍZEK (POKUD PES, JE-LI UVÁZÁN, KOUŠE VODÍTKO)


POMŮCKY, KTERÉ NEMUSÍTE MÍT PŘI 1. NÁVŠTĚVĚ CVIČIŠTĚ

                      VODÍTKO 10 M

                      POSTROJ NA OBRANU (PŘÍPADNĚ I VODÍTKO 2-3 M)

                      NÁHUBEK

DALŠÍ POMŮCKY  - NAPŘ. STOPOVACÍ POSTROJ, VLASTNÍ HADR NEBO PEŠEK PRO OBRANU, ...    PODLE POTŘEBY PO KONZULTACI S INSTRUKTOREM

VŠICHNI PSI MUSÍ BÝT OZNAČENI ČIPEM 

ZKO PŘELOUČ NEZODPOVÍDÁ ZA  PŘÍJEZDOVÉ CESTY KE CVIČIŠTI A NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OVLIVNIT JEJICH KVALITU A STAV!!!

ZKO PŘELOUČ NEZODPOVÍDÁ ZA STAV OKOLÍ CVIČIŠTĚ A NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OVLIVNIT VZHLED OKOLÍ CVIČIŠTĚ!!!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.