HOSTOVÁNÍ

HOSTOVÁNÍ

DLOUHODOBÉ - 12 měsíců - 700,-Kč - od dne zaplacení

JEDNORÁZOVÉ - 1 VÝCVIKOVÝ DEN - POSLUŠNOST - 100,-Kč/1 psovod bez ohledu na počet psů                                                                                   - OBRANA - 100,- Kč/1 psovod + 50,-Kč/1 pes bez ohledu na počet kol                      V případě, že bude k dispozici "hostující" figurant, platí se za psa taxa tímto figurantem požadovaná.

                                                                - DOG PULLER - 50,- Kč/pes

Pokud se přihlásíte na zkoušky, máte možnost po dohodě v určených termínech  PO ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO zacvičit si (platí se jednorázové hostování 100,- Kč, v případě nácviku obran +50,- Kč nebo hostujícímu figurantovi jím požadovaná taxa).