AKTUÁLNĚ

ZKOUŠKY - 2. POLOLETÍ 2020

NZŘ + MZŘ - zažádáno o delegaci rozhodčích

4. 10.

1. 11.

22. 11.

ZŘ KJ ČR - ZOP, ZPU1, ZPU2      z technických důvodů NE ZPU-S

14. 11.             potvrzrna delegace - rozhodčí Jana Hlbrštátová - Svobodová     

INFORMACE, PŘIHLÁŠKY, STARTOVNÉ - LENKA LYSÁ    -  tel. 737 907 562    lysalenka@centrum.cz

                                                                                                   nebo osobně na cvičišti během výcvikových hodin