AKTUÁLNĚ

ZKOUŠKY - 2. POLOLETÍ 2020

NZŘ + MZŘ - zažádáno o delegaci rozhodčích

  4. 10.       ZRUŠENO!!!

  1. 11.

22. 11.

ZŘ KJ ČR - ZOP, ZPU1, ZPU2      z technických důvodů NE ZPU-S

14. 11.             potvrzrna delegace - rozhodčí Jana Halbrštátová - Svobodová     

INFORMACE, PŘIHLÁŠKY, STARTOVNÉ - LENKA LYSÁ    -  tel. 737 907 562    lysalenka@centrum.cz

                                                                                                   nebo osobně na cvičišti během výcvikových hodin

ÚPRAVA VÝCVIKOVÝCH HODIN - PLATÍ OD 3.10.2020

                        SOBOTA: 14 - 15 HODIN - ZAČÁTEČNÍCI,  OD 15 HODIN POKROČILÍ

                         NEDĚLE:  9 - 10 HODIN - ZAČÁTEČNÍCI,   OD 10 HODIN POKROČILÍ

                        STŘEDA - ZATÍM BEZE ZMĚN - OD 17 HODIN VŠICHNI