Národní zkušební řád

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČESKÉ REPUBLICE

k nahlédnutí a ke stažení ZDE    http://www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm

OBSAHEM TOHOTO ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU JSOU ZKOUŠKY:

a) všestranného výcviku PRO PSY VŠECH PLEMEN

 • zkouška základního minima (ZM)                                       (S-P-O)
 • zkouška všestranného výcviku 1. stupně (ZVV 1)              (S-P-O)
 • zkouška všestranného výcviku 2. stupně (ZVV 2)              (S-P-O)
 • zkouška všestranného výcviku 3. stupně (ZVV 3)              (S-P-O)

b) PRO PSY MALÝCH PLEMEN

 • zkouška základního minima malých plemen (ZMMP)         (S-P-SC)
 • zkouška psa malých plemen 1. stupně (ZMP 1)                  (S-P-SC)
 • zkouška psa malých plemen 2. stupně (ZMP 2)                  (S-P-SC)
 • zkouška psa malých plemen 3. stupně (ZMP3)                   (S-P-SC)
 • zkouška psa malých plemen - obranáře (ZMP-O)               (P-O)

c) SPECIÁLNÍ

 • zkouška psa stopaře 1. stupně (ZPS 1)                             (S-P)
 • zkouška psatopaře 2. stupně (ZPS 2)                                (2xS-P)
 • zkouška psa obranáře 1. stupně (ZPO 1)                          (P-O)
 • zkouška psa obranáře 2. stupně (ZPO 2)                          (P-O)
 • zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)                              (P-SC)

Národní zkušební řád je rozšířen o zkoušky ZZO 1. - 3. stupně. Jedná se o zkoušky poslušnosti zkoušek ZVV 1, ZVV 2 a ZVV 3 bez střelby.

PRO PSY VŠECH PLEMEN - POUZE POSLUŠNOST!

 • ZZO 1 - poslušnost dle ZVV 1
 • ZZO 2 - poslušnost dle ZVV 2
 • ZZO 3 - poslušnost dle ZVV 3

VYSVĚTLIVKY          S - STOPA   P - POSLUŠNOST     O - OBRANA   

                                   SC - SPECIÁLNÍ CVIKY