Národní zkušební řád

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČESKÉ REPUBLICE

OBSAHEM TOHOTO ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU JSOU ZKOUŠKY:

a) všestranného výcviku

 • zkouška základního minima (ZM)
 • zkouška všestranného výcviku 1. stupně (ZVV 1)
 • zkouška všestranného výcviku 2. stupně (ZVV 2)
 • zkouška všestranného výcviku 3. stupně (ZVV 3)

b) speciálního výcviku

 • zkouška základního minima malých plemen (ZMMP)
 • zkouška psa malých plemen 1. stupně (ZMP 1)
 • zkouška psa malých plemen 2. stupně (ZMP 2)
 • zkouška psa stopaře 1. stupně (ZPS 1)
 • zkouška psatopaře 2. stupně (ZPS 2)
 • zkouška psa obranáře 1. stupně (ZPO 1)
 • zkouška psa obranáře 2. stupně (ZPO 2)
 • zkouška základní ovladatelnosti (ZZO)

Úprava zkušebního řádu platná od 1.7.2015

Národní zkušební řád je rozšířen o zkoušky ZZO 1. - 3. stupně. Jedná se o zkoušky poslušnosti zkoušek ZVV 1, ZVV 2 a ZVV 3 bez střelby, při účasti malých plemen se překážka 1m vysoká snižuje na 40 cm

 • ZZO 1 - poslušnost dle ZVV 1
 • ZZO 2 - poslušnost dle ZVV 2
 • ZZO 3 - poslušnost dle ZVV 3