ZKOUŠKY 2001 - 2010

ZKOUŠKY 2010

L. Lysý                       CENTURIE Z HERANOVY VILY                  NO                 ZVV1

E. Svoboda                NOKY OD MOROVÉHO SLOUPU              NB                  ZVV1

M. Šťovíčková            ARIA Z REXOVY OHRADY                        NO                  ZVV1

I. Levínská                 ORIN ORNIS BOHEMIA                              NO                  ZZO

J. Schovanec             DARA                                                           NO                  ZZO

A. Volejníková           DENNY                                                         BSP                ZZO, ZOP

A. Daňková               WERONA BRIVILSÁR                                 CHP                ZZO

T. Kohoutková           SEVILA                                                        RTW                ZZO

T. Jelínek                  ASTON SNUG                                             SBT                  ZZO

M. Erbenová             FABI BOHEMIA JITES                                 NO                   ZZO

N. Čapková               DÁŠEŇKA                                                    KŘ                    ZOP

M. Novosádová        CONNIE OD KLAPSKÉHO POTOKA           BOM                FPR1

                                 JIM                                                                BOM                ZZO

HOSTÉ

V. Cincibus                FLAISCH OD SVATOVÁCLAVA                   NO                   SCHH1

                                  AMIRA Z HERANOVY VILY                         NO                   IPO1

J. Říha                      XENA LEOPARD REX                                 NO                    FPR1

Z. Štulíková              DAINTY BEZ Z KAMILKOVÉ ZAHRADY     AUO                  ZOP

J. Vrkoslavová         SANTYPA PERUNIS MORAVIA                   NO                     ZOP

P. Šrytr                     RONY                                                           GR                     ZOP       

ZKOUŠKY 2009

L. Pavlíková              CORNY Z HERANOVY VILY                      NO                    ZPU1,ZZO,ZVV1,BH, IPO-V

H. Nevřalová             SAMSON BOHEMIA PLATINA                   JRT                   ZOP, ZPU1, ZMMP

E. Svoboda               DOROTHA SIEGER BOHEMIA                   NB                   ZVV1, FPR1

S. Procházková         EMILLY HEAVEN DEVIL                             BR                    ZOP, ZZO

E. Levínská               JERRY LEE IBIS BOHEMIA                        NO                    ZVV1

D. Veselá                   ZIRA GASKO PRIM                                    HVW                 FPR2

J. Horáková               YRRO GASKO PRIM                                  HVW                 ZZO

A. Daňková               DOC RED CIDABRO                                   AHP                  ZZO

M. Novosádová         QUICK XCALIBUR SIXTY SIX                    BOT                  ZOP 

E. Schovancová        DARA                                                           NO                    ZOP     

M. Pozlerová             ROCKY                                                        BOSTON T       ZOP

M. Jirásková             ROXY PLA-REN                                          NO                    ZZO

M. Šťovíčková          ARIA Z REXOVY OHRADY                         NO                    ZZO

HOSTÉ

J. Kmoníček            CINDY V. HOUTRAK                                    NO                    FPR3

M. Remsa               QUINTA ANREBRI                                        NO                    BH

M. Hochová            FLEURINE ANDROIS                                   KM                     ZOP

J. Poborská             BARUŠKA Z KYTLICE                                 BSP                   ZPU1

P. Opočenská          SIMARO ANGELA LANSBURY                   BOC                   ZOP

D.Vinšová                YWORY HARTIS BOHEMIA                       NO                      ZOP

H. Břízová               BADARGO Z MALÉHO YORKU                 RTW                    ZPU1, IPO-V

P. Půlpánová          ARISTOTELES JEFFIJA                              BOC                    ZOP, ZZO, BH

                               JAMAICA SIXTY SIX                                    BOC                   BH

ZKOUŠKY 2008

J. Kálesová               COUDY CANIS LUDENS                             NB                     ZVV2, FPR2

P. Skrbková               GHANDI BOHEMIA FABARE                      NO                     ZVV1, IPO-V

L. Lysý                      AMIRA Z HERANOVY VILY                         NO                      ZVV1

D. Veselá                  ZIRA GASKO PRIM                                     HVW                   ZOP,ZPU1,BH,ZZO,FPR1

J. Hurdálek               ARGO Z RAFANDY                                     HVW                    FPR3, ZPS1

L. Svobodová           YENNIE GASKO PRIM                                HVW                    ZOP,ZPU1,ZZO

M. Novosádová       CONNIE OD KLAPSKÉHO POTOKA           BOM                   ZOP, ZZO

K. Boušková            BADY                                                            LR                       ZOP, ZZO

J. Novák                  EKEVU OD KŘEMENCE                              RR                      FPR2

M. Kroupová           ZAFO Z DYBOHŮRKY                                  NB                      BH

M. Novotná             MOBY                                                            GR                      BH

V. Banachová          RON                                                              GR                      BH

L. Pavlíková            CORNY Z HERANOVY VILY                         NO                     ZOP

M. Erbenová            FABIA BOHEMIA JITES                                NO                     ZOP

V. Zima                    ŠIKY OD KLAPAVCE                                    BOM                   ZZO

J. Švanda                MATES                                                          AST                    ZZO

H. Hobzová             SAMSON BOHEMIA PLATINA                      JRT                    ZZO

E. Svoboda             NOKY OD MOROVÉHO SLOUPU                NB                      ZM

J. Myška                 CIRT ORTHEX                                               NO                     IPO1

HOSTÉ

T. Skrbková             AMOR PODINA                                             BOC                    ZOP

H. Půlpánová          LORELAINE FOXY FOX                               BOC                    ZOP,ZPU1,FPR2

J. Mikulecká            DIXON GUMBY                                             DOB                    FPR1, FPR2

                                DAFNE GUMBY                                            DOB                    FPR1, FPR2

                                EIMY GUMBY                                               DOB                     ZOP

F. Vanžura               FLASCH WIZARD BULL                               SBT                      ZOP, ZPU1

H. Břízová               BADARGO Z MALÉHO YORKU                   RTW                     ZOP, ZZO

J.Králová                 ARGO TEREZSKÝ DVŮR                            RTW                     ZOP

J. Burešová            DARICA EMINENTIA SIBRA                        BRI                        ZOP                     

J, Koudelková        ISSAR DOG ARABAT                                    BOT                      ZOP

Š. Konířová            ANNY                                                            NO                         ZOP

Š. Lelková              NIKYTA FAVORY KROSS                            NO                          ZOP

J. Poborská           BARUŠKA Z KYTLICE                                  BSP                        ZOP

R. Kubecová         QUINNIE Z GEMERSKEJ POLOMY              BSP                       ZPU1

V. Břízová             ORIN BRIVILSÁR                                          CHP                        ZPU1

P. Opočenská        KEARY FOXY FOX                                      BOC                        ZPU1

V. Vosmíková         BECKY BOHEMIA MORGAN                      AT                            ZZO

ZKOUŠKY 2007 

L. Lysý                   MENDY GÁJA-NOVA                                   NO                         IPO2, IPO3

J. Novák                EKEVU OD KŘEMENCE                             RR                          FPR1

J. Hurdálek            ARGO Z RAFANDY                                     HVW                       FPR1, FPR2

K. Dostálková        TJABO                                                         LR                           BH, ZPU1

V. Banachová         RON                                                            GR                           ZZO

J. Kálesová            COUDY CANIS LUDENS                           NB                           ZOP, FPR1,ZVV1

M. Kroupová          ZAFO Z DYBOHŮRKY                               NB                            ZOP, ZZO

O. Janda                CID                                                              NO                           BH, ZPU1

P. Skrbková           GHANDI FABARE BOHEMIA                     NO                            ZZO, ZOP

M. Marková            MOBY                                                         GR                           ZZO, ZOP

J. Myška                SAN ZE ZEVLOVA DVORA                         NO                          ZM

B. Ševčík               BÁRA                                                           NO                          ZPU1

HOSTÉ

M. Pleva                 ZOLLO GASKO PRIM                                 HVW                     ZZO

M. Novák                FIBI ČERTŮV DOLÍČEK                             NO                        ZPU1

M. Behmová           TOSARI GASKO PRIM                               HVW                      ZPU1

M. Kaiserová          ALMA MARJA BOHEMIA                            AT                          ZPU1

L. Hovorková          UNO GASKO PRIM                                    HVW                      ZOP

P. Opočenská         KEARY FOXY FOX                                    BOC                       ZOP

ZKOUŠKY 2006

L. Lysý                   FEZY DUFFMAR                                       NO                         ZOP,SCHH/VPG2

                               MENDY GÁJA NOVA                                 NO                         IPO1

L. Lysá                   BALLAD ROCK DAFFODIL YELLOW       SBT                        BH

L. Pavlíková           DAG                                                           NO                          BH

                               SISI                                                            NO                         ZZO, ZOP

                              POLI ZE ŽDÁNSKÉHO LESA                     NO                         ZZO, ZOP

B. Ševčík               BÁRA                                                          NO                         ZZO, ZOP

K. Bulíčková          LARA                                                          NO                          ZZO

O. Janda               CID                                                             NO                          BH, ZZO, ZOP

J. Myška               CIRT ORTHEX                                           NO                           ZVV1

J. Hurdálek           ARGO Z RAFANDY                                    HVW                        ZPU1

J. Novák               EKEVU OD KŘEMENCE                           RR                            ZPU1

V. Banachová       RON                                                           GR                           ZOP

M. Čížková           BETTY ZE ZMINÉHO                                BSP                          ZOP

P. Bezdíčková       ENDY                                                        AKOKR                     ZOP

                              ALFA ROMEO MÍLAS BOHEMIA             HVW                         ZOP

HOSTÉ

J. Vácha                ERGO HARTIS BOHEMIA                        NO                           SCHH/VPG1

                              BAILEY MARKO GERO                           BOM                         SCHH/VPG1

J.Ramaekersová   KATANA DE ALPHAVILLE BOHEMIA      BOM                         SCHH/VPG1

M. Kaiserová         ALMA MARJA BOHEMIA                          AT                            BH, ZOP

J. Marcal               ERGO Z ARNULTOVIC                             NO                           ZZO

L. Horská              ČAMBA WAMBA NIRRETERRIT              KK                            ZZO

V. Vosmíková        BECKY BOHEMIA MORGAN                   AT                             ZOP   

ZKOUŠKY 2005

L. Lysý                  FEZI DUFFMAR                                        NO                            SCHH1, ZVV1, IPO1

J. Novák               EKEVU OD KŘEMENCE                          RR                             ZOP, ZZO, BH

K. Dostálková       TJABO                                                      LR                              ZZO

P. Bezdíčková       ENDY                                                       KOKR                         ZZO

S.Procházková     CORNEL HEAVEN DEVIL                       BRI                             ZOP

HOSTÉ

J. Vácha               ERGO HARTIS BOHEMIA                       NO                              IPO1

H. Lednová           BELL OF HOPE BOHDANEČ                  MO                             ZZO, ZOP

M. Ryska              NATTY BITT-BOX                                     KV                              ZZO

A. Rysková          NATTY BITT-BOX                                      KV                              ZOP

M. Relichová       ASKAN Z RAFANDY                                  HVW                           ZZO

J. Jiroš                JIMMY PLA-REN                                       NO                               ZVV1

O. Lukášová        JACOB ZE SMIŘICKÉ ZAHRADY            SBT                            ZOP, BH

J. Mikulková         BONIE Z JOLANY                                    NO                               ZVV2

M. Navrátil            AMBRA WATANAY                                   BOT                            ZPU1

J. Novák               ATTILO ZDENBEKY CZECH                   SBT                              ZOP

H. Večeřová         ATAKDÁLE OD EMY DESTINOVÉ          PVP                              ZOP

D. Kubalová        FANZAZIE OD EMY DESTINOVÉ            BOC                             ZOP

B. Bochnárová    HIROŠIMA Z NOVÉHO DRAKA               NO                                 ZOP

R. Ptáčková        XERX JOPAR                                            AST                              ZOP

M. Zvěřina          DON OD VÍTKOVY HORY                         RTW                             ZOP

H. Loukotová      AIMY KATVIL                                             MK                                ZOP   

ZKOUŠKY 2004  

L. Lysý                 MENDY GÁJA-NOVA                               NO                              ZM, ZVV1, ZPS1

L. Pavlíková        BRIT                                                          NO                              ZZO

J. Hurdálek         ARGO Z RAFANDY                                   HVW                           ZZO, ZOP

S. Procházková  ANGEE HEAVEN DEVIL                           BRI                              ZZO

K. Dostálková     TJABO                                                       LR                               ZOP

HOSTÉ

P. Bartošová        MARKO HARTIS BOHEMIA                     NO                             ZVV1

P. Půlpánová       JENNY                                                      NO                             ZZO

L. Horská             HILLARY FO-BOX                                    BF                              ZZO

M. Navrátil           AMBRA WATANAY                                   BOT                           ZOP

M. Flegrová         ALFALFA BOHEMIA PLATINA                 JRT                             ZOP

P. Šenová            BAR ORT BOHEMIA                                BOM                          ZPU1

ZKOUŠKY 2003

L. Lysý                  ORT ŘÍŠE VELKOMORAVSKÁ              NO                            ZVV1, SCHH1

L. Lysá                  BALLAD ROCK DAFFODIL YELLOW    SBT                           ZZO, BH

D. Klapka              FATY VLAPEMA                                     NO                            ZZO, ZPU1

L. Pavlíková          DAG                                                        NO                            ZZO, ZPU1

A. Daňková           ZEECIDRABO DES POENJAAP           AHP                           ZZO

P. Těšínský           DAG                                                        RTW                         ZOP

HOSTÉ

L. Maroušek          ADAM ZE SMIŘICKÉ ZAHRADY           SBT                          ZPU1

                             AGGI ZDENBEKY ZCECH                      SBT                          ZOP

I. Mundilová         CHENA Z IVANČINY ZAHRADY              NO                           ZVV1

H. Secká              EMILI LOVEC Z DRAČÍNA                       GR                           ZZO

V. Vosmíková       LARRI BOHEMIA ERTIS                           AT                            ZM, BH

O. Mert                 HAPPY ADINA Z KOVÁRNY                    BOT                         ZZO

P. Valenta             INES LABBADIA                                        NO                           IPO1

J. Remsa              CONNIE ANNY-MER                                 NO                           IPO3

M. Kuthan            ARANKA Z JAVORNICKÝCH HŘBETŮ     DOB                         SCHH1

F. Stejskal            ZANNY                                                        RR                          ZOP

P. Marková           LUSY ČERNÝ HAVRAN                             KM                          ZOP

M. Flegrová         OZI LAZ KSIEZNICZEK                              HVW                       ZOP

B. Paděra            CEDRIK Z HORSKÉ PASTVINY                 HVW                        ZOP, ZPU1

J. Maierová          WARAK BRYVILSÁR                                 CHP                          ZPU2

ZKOUŠKY 2002 

L. Lysá                BALLAD ROCK DAFFODIL YELLOW        SBT                          ZMMP, ZMP1, ZPU2

L. Lysý                ROKY                                                          AST                          ZVV1

D. Klapka           FATY VLAPEMA                                          NO                            ZOP, BH, ZVV1

S. Procházková CELESTÝNA BAR-BAR BESKYDY             BRI                            ZM

J. Myška            BRUT MARIBOST                                        NO                            ZVV2, SCHH1

J. Volejníková    CAXENA ALDONAR                                    NB                             BH, ZOP

E. Svoboda        AKIM OL-KA-PA                                           NB                             ZOP, SCHH1

L. Pavlíková        DAG                                                            NO                             ZOP

V. Svoboda         ERNA BRIVILSÁR                                     CHP                            ZPU1

Z. Záhorová         CITA                                                            NO                              ZOP

V. Kmoníček        HOLYSTER BOHEMIA BERLIS                NO                              ZOP

J. Brixi                 FRAM ARKUS                                            NO                              ZOP

A. Daňková           ZEECIDRABO DES POENJAAP              AHP                             ZOP

M. Klimplová        BARON-BISMARK V. STEVINHAGE       DOB                             ZVV1

HOSTÉ

L. Maroušek         ADAM ZE SMIŘICKÉ ZAHRADY              SBT                           ZOP, BH, ZMP1

J. Rejman            ETTINA DASTY EGAS                              FBO                           ZVV1

I. Mundilová         CID HAAR SAREMO                                 NO                             ZVV2

Z. Chalupa           ARA BIG HES                                            NO                             ZVV1

V. Mazaánek        KIM DATEX                                                NO                             SCHH1

H. Secká              EMILI LOVEC Z DRAČÍNA                        GR                             ZOP

V. Vosmíková       LARRI BOHEMIA ERTIS                           AT                               ZPU1

M. Nováková       DUCO OD SKALICKÝCH STOPAŘŮ        BOM                            ZOP

ZKOUŠKY 2001

L. Lysý                  AVADEX NOVTERPOD                           BOM                           ZM

E. Svoboda           AKIM OL-KA-PA                                      NB                               ZM

P. Jilma                 CORNEL BALLOTADA                            RTW                           ZVV1

J. Myška               BRUT MARIBOST                                    NO                             ZPS1