informace pro účastníky zkoušek

UPOZORNĚNÍ: ROZHODČÍ JE VYBAVEN ČTEČKOU, PSOVODI ČIPOVANÝCH  PSŮ JIŽ NEMAJÍ POVINNOST ZAJISTIT SI ČTEČKU!

KE ZKOUŠKÁM MOHOU BÝT PŘIPUŠTĚNI PSI BEZ PRŮKAZU PŮVODU POUZE TEHDY, JSOU-LI OZNAČENI ČIPEM, JSOU VEDENI V REGISTRU ČKS A MAJÍ VYSTAVEN VÝKONNOSTNÍ  PRŮKAZ

PSI BEZ PP PODLÉHAJÍ PŘI ZAHÁJENÍ ZKOUŠEK KONTROLE TOTOŽNOSTI PODLE ČÍSLA ČIPU (TOTO ČÍSLO JE NUTNO UVÁDĚT NA PŘIHLÁŠKY A DO SOUPISEK)

STARTOVNÉ NA ZKOUŠKY MUSÍ BÝT UHRAZENO NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED TERMÍNEM ZKOUŠEK ( SPOLEČNĚ S PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKOU)

PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT KOMPLETNĚ VYPLNĚNA

PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY - IGP, NZŘ         přihláška

PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY - ZOP, ZPU         přihláška


ÚDAJE NA PŘIHLÁŠCE:

DRUH A STUPEŇ ZKOUŠKY

PSOVOD -

JMÉNO, ADRESA, DATUM NAROZENÍ

ČÍSLO ČLENSKÉHO PRŮKAZU, NÁZEV ZKO, KDE JE ČLENEM

(NENÍ-LI ČLENEM ZKO, NÁZEV CHOV. KLUBU A ČÍSLO PRŮKAZU, JE-LI PRŮKAZ VYSTAVEN)

PES –  PLATÍ PRO VŠECHNY PSY:

PLEMENO, POHLAVÍ, JMÉNO, DATUM NAROZENÍ

PSI BEZ PP – ČÍSLO ČIPU A ČÍSLO REGISTRACE

PSI S PP- ČÍSLO ČIPU, U TETOVANÝCH ČÍSLO TETOVÁNÍ, ČÍSLO ZÁPISU

DATUM A PODPIS ÚČASTNÍKA ZKOUŠEK

INFORMACE, PŘIHLÁŠKY:  LENKA LYSÁ  Tel.: 737 907 562, e-mail  lysalenka@centrum.cz

NEBO PŘÍMO NA CVIČIČTI

ODEVZDÁNÍ PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉHO JE POVINNÉ PRO VŠECHNY ČLENY ZKO PŘELOUČ VŽDY A NA KAŽDOU ZKOUŠKU .


STARTOVNÉ (BEZ OHLEDU NA DRUH A STUPEŇ ZKOUŠKY)

ČLENOVÉ ZKO PŘELOUČ

DŮCHODCI                                                                                             300,-

JUNIOŘI, KTEŘÍ DO DNE ZKOUŠEK NEDOSÁHLI VĚKU 19 LET        300,-

OSTATNÍ ČLENOVÉ                                                                                400,-

ČLEN ZKO PŘELOUČ, KTERÝ NASTOUPÍ NA ZKOUŠKY NA PRŮKAZ CHOVATELSKÉHO KLUBU Z DŮVODU ZTRÁTY ČLENSKÉHO PRŮKAZU NEBO ČLENSKÉ  ZNÁMKY  ČKS NA  DANÝ ROK , PLATÍ JAKO NEČLEN

ČLENOVÉ OSTATNÍCH ORGANIZACÍ A CHOVATELSKÝCH KLUBŮ                500,-

NEČLENOVÉ                                                                                                        500,-

UPOZORŇUJEME ZÁJEMCE O ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH NA JEJICH POVINNOST:

ODEVZDAT KOMPLETNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED TERMÍNEM ZKOUŠEK

ZAPLATIT STARTOVNÉ V PLNÉ VÝŠI NEJPOZDĚJI TÝDEN  PŘED  TERMÍNEM  ZKOUŠEK

Účastník zkoušek uhradí  vždy PŘESNOU částku danou „ceníkem“.

VEDOUCÍ ZKOUŠEK NEMÁ MOŽNOST ROZMĚŇOVAT VELKÉ BANKOVKY!!!

V případě, že se zájemce o zkoušky nestihne přihlásit v daném termínu a dohlásí se těsně před zkouškami, musí  zaplatit danou částku PŘED zahájením zkoušek.

Pokud tak neučiní, nebude ke zkouškám připuštěn.

STARTOVNÉ JE PEVNĚ DANÉ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEROZPOČÍTÁVÁ DLE POČTU ÚČASTNÍKŮ NEBO DRUHU ZKOUŠEK!

V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁJEM O ZKOUŠKY PŘESÁHNE MOŽNOU KAPACITU, DÁ POŘADATEL PŘEDNOST PSOVODOVI, KTERÝ DŘÍVE ODEVZDÁ PŘIHLÁŠKU A STARTOVNÉ. PROTO NENECHÁVEJTE PŘIHLÁŠKU NA POSLEDNÍ CHVÍLI

V PŘÍPADĚ NEÚČASTI SE STARTOVNÉ NEVRACÍ

TYTO POŽADAVKY JSOU V SOULADU SE ZKUŠEBNÍMI ŘÁDY

NEBUDE-LI TÝDEN PŘED ZKOUŠKAMI PŘIHLÁŠEN DOSTATEČNÝ POČET STARTUJÍCÍCH (MÍNĚNO PŘIHLÁŠKA A STARTOVNÉ), BUDOU ZKOUŠKY ZRUŠENY.

ÚČASTNÍK ZKOUŠEK SE ŘÍDÍ POKYNY VEDOUCÍHO ZKOUŠEK.

ÚČASTNÍK ZKOUŠEK NEMÁ PRÁVO ROZHODOVAT O TERÉNU PRO PACHOVÉ PRÁCE

O OSOBĚ FIGURANTA, KLADEČE

O DALŠÍCH POMOCNÍCÍCH

POTŘEBNÝCH K ZAJIŠTĚNÍ ZKOUŠEK

O POUŽÍVANÝCH PŘEKÁŽKÁCH

O APORTECH POŘADATELE


DOKLADY POTŘEBÉ K ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH:

ČLENSKÝ PRŮKAZ ČKS SE ZNÁMKOU NA DANÝ ROK

NEBO ČLENSKÝ PRŮKAZ CHOVATELSKÉHO KLUBU S DOKLADEM O ZAPLACENÍ ČLENSTVÍ NA DANÝ ROK

OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA

PRŮKAZ PŮVODU PSA

VÝKONNOSTNÍ PRŮKAZ PSA, JE-LI VYSTAVENA

PSI BEZ PP MUSÍ MÍT VYSTAVEN VÝKONNOSTNÍ PRŮKAZ ČKS (MODRÁ BARVA)

PSI S PP – U NĚKTERÝCH PLEMEN SE ZKOUŠKY (NZŘ, ZŘ KJ ČR) ZAPISUJÍ DO PP

ZKOUŠKY MZŘ IPO SE VŽDY ZAPISUJÍ DO VÝK. PRŮKAZU VŠEM PLEMENŮM,  VÝK. PRŮKAZ, NENÍ-LI SOUČÁSTÍ PP, PAK VYSTAVUJE ROZHODČÍ                

U PLEMEN VEDENÝCH V PK ČKS JE VÝK. PRŮKAZ SOUČÁSTÍ PP, ZAPISUJÍ SE DO NĚJ ZKOUŠKY VŠECH ŘÁDŮ                                                                      

PSOVODI SE PSY BEZ PP, KTEŘÍ UŽ MAJÍ ZKOUŠKY SLOŽENY V DOBĚ PŘED REGISTRACÍ A VYSTAVENÍM VÝKON. PRŮK. A NASTUPUJÍ NA VYŠŠÍ STUPEŇ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY, PŘEDLOŽÍ POTVRZENÍ O VYKONANÉ ZKOUŠCE PŘEDCHOZÍHO STUPNĚ

MZŘ IPO – PLATÍ OD 1.1.2012 – PŘI NÁSTUPU NA JAKÉKOLIV ZKOUŠKY MUSÍ MÍT PES SLOŽENU ZKOUŠKU BH A TO I TEHDY, SLOŽIL-LI JIŽ DŘÍVE KTEROUKOLIV ZKOUŠKU TOHOTO ŘÁDU NEBO ŘÁDU SCHH/VPG (TEN BYL ZRUŠEN, SLOŽENÉ ZKOUŠKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI)

ZKO 306  PŘELOUČ

LENKA LYSÁ    

NERUDOVA 235

BŘEHY

535 01 PŘELOUČ

Tel. 737 907 562           lysalenka@centrum.cz