základní informace

UPOZORNĚNÍ PRO NOVÉ ZÁJEMCE O VÝCVIK

NOVÝ ZÁJEMCE O VÝCVIK JE POVINEN:

  1. zaplatit vstupní poplatek 1 100,-Kč
  2. vyplnit  Přihláška
  3. předložit očkovací průkaz psa se záznamy o očkování a odčervení
  4. pravidelně se účastnit po dobu 3 měsíců výcviku pro začátečníky
  5. řídit se pokyny instruktura

VÝCVIKU SE S 1 PSEM MŮŽE ÚČASTNIT POUZE 1 ČLOVĚK. STŘÍDÁNÍ PSOVODŮ NENÍ MOŽNÉ A NENÍ ANI PRO PSA VHODNÉ.

DO 3 MĚSÍČNÍ LHŮTY SE NEZAPOČÍTÁVÁ „VÁNOČNÍ PAUZA" O JEJÍŽ DÉLCE BUDOU PSOVODI VČAS INFORMOVÁNI

POKUD SE ROZHODNE V PRŮBĚHU TĚCHTO 3 MĚSÍCŮ NEBO PO 3 MĚSÍCÍCH VÝCVIK UKONČIT A NESTANE SE ČLENEM ZKO, ZŮSTÁVÁ VSTUPNÍ POPLATEK ORGANIZACI.

POKUD SE BĚHEM TŘÍMĚSÍČNÍ LHŮTY NEBUD ZÚČASTNˇOVAT VÝCVIKU A AKCÍ POŘÁDANÝCH ZKO, BUDE NA TOTO NAHLÍŽENO JAKO NA NEZÁJEM O ČLENSTVÍ A CELÝ POPLATEK PROPADNE VE PROSPĚCH ZKO.

POKUD SE ROZHODNE VE VÝCVIKU POKRAČOVAT, POTVRDÍ SVÉ ROZHODNUTÍ O ČLENSTVÍ  A JEHO ÚDAJE BUDOU ZASLÁNY NA ČKS A BUDE MU VYSTAVEN ČLENSKÝ PRŮKAZ SE ZNÁMKOU NA DANÝ ROK.

ČLENSTVÍ JE NEPŘENOSNÉ, NENÍ ROZHODUJÍCÍ, KDO JE MAJITELEM PSA, ALE KDO SE SE PSEM ÚČASTNÍ VÝCVIKU.

V OBDOBÍ ZÁŘÍ – PROSINEC, SE STANOU PSOVODI ČLENY ZKO OD 1.1. NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU (VZHLEDEM K TERMÍNŮM PRO PŘIBÍRÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ DANÝCH ČKS)

UPOZORŇUJEME, ŽE ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK SE PLATÍ VŽDY NA KALENDÁŘNÍ ROK, ZNÁMKA JE PLATNÁ VŽDY DO PROSINCE DANÉHO ROKU BEZ OHLEDU NA TO, STANETE-LI SE ČLENY V LEDNU NEBO V ČERVENCI.                


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CVIČIŠTĚ NENÍ VENČIŠTĚ!!! NÁPLNÍ NAŠÍ ČINNOSTI JE VÝCVIK PSŮ, NIKOLIV JEJICH VENČENÍ V OPLOCENÉM PROSTORU.

JSME SPORTOVNÍ ORGANIZACE, VZTAH „INSTRUKTOR X ČLEN NEBO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ“ JE „TRENÉR X SPORTOVEC“, TEDY NIKOLIV „ZÁKAZNÍK X POSKYTOVATEL SLUŽEB“. PŘI VÝCVIKU SE ŘÍDÍME PRAVIDLY, JAKO PŘI KAŽDÉM JINÉM SPORTU, ČLENOVÉ A ZÁJEMCI O ČLENSTVÍ MAJÍ TAKÉ URČITÉ POVINNOSTI. PŘI VÝCVIKU SE ŘÍDÍ POKYNY INSTRUKTORA. POKUD SE ZÁJEMCE O VÝCVIK NEHODLÁ ŘÍDIT DANÝMI PRAVIDLY, NECHT´ SI NAJDE SOUKROMÉ CVIČIŠTĚ NEBO ORGANIZACI, KDE TOTO PO NĚM NEBUDOU POŽADOVAT.

ZKO NENÍ POVINNA PŘIJMOUT ZA ČLENA ČLOVĚKA, KTERÝ SE NEHODLÁ ŘÍDIT PRAVIDLI ČLENSTVÍ NEBO SE CHOVÁ V ROZPORU S DOBRÝMI MRAVY.  ZA PSA VŽDY ZODPOVÍDÁ PSOVOD


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O VÝCVIK - MAJITELE PSA BEZ PRŮKAZU PŮVODU

Budou – li mít účastníci výcviku začátečníků – majitelé kříženců a psů bez průkazu původu -  zájem o členství v ZKO Přelouč, budou povinni během 3měsíčního začátečnického výcviku nechat svého psa očipovat ISO čipem a provést  jeho registraci u Českého kynologického svazu (u psů již čipovaných před zahájením výcviku pouze provedou registraci bez ohledu na druh použitého čipu). Pokyny k čipování a formulář k registraci obdrží na cvičišti. Kontrola registrace bude provedena při převzetí přihlášky od zájemce (zájemce předloží ke kontrole ústřižek složenky jako doklad o zaplacení registrace nebo výkonnostní knížku, bude-li tato již zaslána z ČKS)

VÝCVIK    LETNÍ ČAS – STŘEDA OD 17 HODIN

                                         SOBOTA OD 14 HODIN – ZAČÁTEČNÍCI

                                                         OD 15 HODIN - POKROČILÍ

                                         NEDĚLE OD 9 HODIN

                  ZIMNÍ ČAS – SOBOTA OD 14 HODIN

                                         NEDĚLE OD 9 HODIN

CVIČÍME PO CELÝ ROK VČETNĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

(POCHOPITELNĚ S OHLEDEM NA POČASÍ)

JEDINOU PAUZOU VE VÝCVIKU JE OBDOBÍ ZHRUBA OD POLOVINY PROSINCE DO ZAČÁTKU LEDNA.

O PŘESNÝCH TERMÍNECH ZMĚN ČASU VÝCVIKU A PŘÍPADNÝCH PŘESTÁVEK VE VÝCVIKU  BUDETE S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM  INFORMOVÁNI

S PODROBNOSTMI VÁS SEZNÁMÍME PŘI VAŠÍ 1. NÁVŠTĚVĚ CVIČIŠTĚ


ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

VODÍTKO JEDNODUCHÉ ASI 120 CM DLOUHÉ  S 1 KARABINOU, KOVOVÝ  KROUŽEK NA KONCOVÉM OKU

  NEVHODNÉ JE VODÍTKO ŘETÍZKOVÉ NEBO NAVÍJECÍ (TZV. FLEXA),

-  NAVÍJECÍ VODÍTKO SE POUŽÍVÁ JEN V URČITÝCH SITUACÍCH

OBOJEK JEDNOŘADÝ ŘETÍZKOVÝ Z DLOUHÝCH OK

PRO ŠTĚŇATA PRO ZAČÁTEK STAČÍ KOŽENÝ NEBO TKALOUNOVÝ                 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE CVIČIT SE PSEM NA POSTROJI (NA „KŠANDÁCH“, POSTROJE SE POUŽÍVAJÍ PŘI NÁCVIKU OBRANY, POPŘ. PŘI STOPOVÁNÍ)!!!                    

PŘEDMĚT NA APORT – BALONEK, MALÝ PEŠEK, UZEL, APORT. KOLÍK,…

-          POZDĚJI CELODŘEVĚNÁ ČINKA 650 G RESP. 1000 G PRO VELKÁ PLEMENA

-          PRO MALÁ PLEMENA ÚMĚRNÁ VELIKOSTI PSA

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NE PÍSKACÍ HRAČKY Z MĚKÉHO MATERIÁLU!!!!!!!!!!

PAMLSKY (DOPORUČUJEME MALÉ KOUSÍČKY ODMĚN, KTERÉ PES MŮŽE

                       BEZ DLOUHÉHO KOUSÁNÍ RYCHLE SPOLKNOUT.)

ODMĚŇOVACÍ A MOTIVAČNÍ POMŮCKY- BALONKY MĚKKÉ KOŽENÉ NA ŠŇŮRCE (MALÉ PEŠÍKY,BALONKY Z TVRDÉ GUMY NA ŠŇŮRCE,...)

NÁHRADNÍ OBOJEK A VODÍTKO

ÚVAZNÝ ŘETÍZEK (POKUD PES, JE-LI UVÁZÁN, KOUŠE VODÍTKO)


POMŮCKY, KTERÉ NEMUSÍTE MÍT PŘI 1. NÁVŠTĚVĚ CVIČIŠTĚ

                      VODÍTKO 10 M

                      POSTROJ NA OBRANU (PŘÍPADNĚ I VODÍTKO 2-3 M)

                      NÁHUBEK

DALŠÍ POMŮCKY  - NAPŘ. STOPOVACÍ POSTROJ, VLASTNÍ HADR NEBO PEŠEK PRO OBRANU ATD.  – PODLE POTŘEBY PO KONZULTACI S INSTRUKTOREM

PSI BEZ PRŮKAZU PŮVODU MUSÍ BÝT OD 1.1.2011 OZNAČENI ČIPEM

(o podrobnostech vás budeme informovat přímo na cvičišti)

ZKO PŘELOUČ NEZODPOVÍDÁ ZA  PŘÍJEZDOVÉ CESTY KE CVIČIŠTI A NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OVLIVNIT JEJICH KVALITU A STAV!!!

ZKO PŘELOUČ NEZODPOVÍDÁ ZA STAV OKOLÍ CVIČIŠTĚ A NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ OVLIVNIT VZHLED OKOLÍ CVIČIŠTĚ!!!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.